Máy Phát Điện CUMMINS 300KVA

Model: MGC310S
Engine model: Cummins 6LTAA8.9-G2
SN/no: MG000654
Engine S/N: 37678881
YOM: 2009